In het project “Re2LiVe” onderzoeken Sirris, VIL, VITO en VUB hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in de groeiende markt van lithium-ion batterijen voor elektrische voertuigen. Speerpuntclusters Flux50 en SIM en technologiefederatie Agoria treden op als ondersteunde partners. De recyclage van dergelijke batterijen stelt ons voor een aantal uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de Vlaamse industrie en logistiek. Meer bepaald, worden bedrijven uit sectoren over de gehele waardeketen samengebracht.

In het kader van dit onderzoeksproject, worden een aantal workshops georganiseerd met als doel om het project en haar concrete doelstellingen toe te lichten aan de bedrijven uit de gehele waardeketen, alsook om de tussentijdse resultaten en opgedane kennis te delen. Tenslotte hebben deze workshops nog tot doel om feedback te verzamelen voor continue bijsturing van de volgende fase van het project.

Gezien de verwachte volumes aan zware en volumineuze voertuigbatterijen die binnen enkele jaren in het recyclagetraject terecht zullen komen zal heel wat activiteit voor inzameling, mogelijks hergebruik en ontmanteling dienen te gebeuren. Ook de logistieke capaciteit voor deze grote stromen van gevaarlijk afval zal ernstig dienen uitgebreid te worden.

Hieronder vindt u de agenda voor onze eerste workshop, die online zal georganiseerd worden.

Agenda:

  • Verwelkoming en Inleiding
  • Overzicht en doelstellingen Re2Live project
    Jean-Marc Timmermans, Business Group Leader Agoria
  • Keynote Inzameling gebruikte voertuigbatterijen
    Catherine Leenaers, Febelauto
  • Ronde tafel
    Feedback en verwachtingen deelnemende bedrijven

Registreer via email naar info@re2live.be 
Een Microsoft Teams link zal doorgestuurd worden aan alle geregistreerde deelnemers.

Datum:
Donderdag 25 Juni 2020, vanaf 13h30 tot 15h00

Plaats:
Online workshop (MS Teams)

Organisatie:
Agoria, in opdracht van het Re2LiVe consortium: VIL, Sirris, Vrije Universiteit Brussel en VITO en met ondersteuning van speerpuntclusters Flux50 en SIM Flanders

Meer info:
Gratis.