De recyclage van lithium-ion-batterijen voor elektrische voertuigen stelt ons voor een aantal uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de Vlaamse industrie en logistiek. In het project Re2LiVe wil Sirris samen met andere clusterorganisaties onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in deze groeiende markt. Neem deel en krijg als eerste toegang tot de resultaten!

De opmars van elektrische voertuigen creëert een groeiende markt van specifiek voor deze toepassing ontwikkelde lithium-ion batterijen. Deze batterijen bevatten heel wat zeldzame materialen, waarvan de beschikbaarheid steeds meer onder druk komt te staan door de sterk groeiende vraag. Een gepaste strategie rond het beheer van dit type batterijen eens ze het einde van hun levensduur in een voertuig hebben bereikt, kan hierop een antwoord bieden. Op deze manier wordt niet alleen een oplossing gevonden voor een toekomstig afvalprobleem, maar worden ook de nodige opportuniteiten voor de Vlaamse industrie en logistiek gecreëerd.

In het onderzoeksproject Re2LiVe wil Sirris samen met VIL, VITO, en VUB, en met steun van SIM, Flux50 en Agoria, onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in de groeiende markt van lithium-ion-batterijen voor elektrische voertuigen. Het doel van dit project is de volledige waardeketen van autobatterijrecyclage en de toepassingen voor stationaire energieopslag te onderzoeken, vanuit economisch, technisch, operationeel en maatschappelijk oogpunt.

Meerwaarde door deelname

Bedrijven uit de volledige waardeketen kunnen toetreden tot de gebruikersgroep. Als lid van de gebruikersgroep kunt u het project van nabij opvolgen en sturen en heeft u als eerste toegang tot de projectresultaten. Bijkomend is het als lid van de gebruikersgroep een ideale gelegenheid om het netwerk uit te breiden.

Deelname aan de gebruikersgroep is kosteloos, maar vraagt wel een tijdsinvestering: een vijftal dagen tijdens de volledige projectduur, bestaande uit de deelname aan enkele workshops. Uiteraard kunnen of mogen deelnemers van de gebruikersgroep meer tijd spenderen aan het project, indien ze graag actiever betrokken worden bij bijvoorbeeld de uitbouw van demo’s, …

Interesse? Lees meer over het COOCK-onderzoeksproject Re2Live hier of neem contact met ons op.